• โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

 • โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

 • โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 มุทิตาจิต เกษียณคุณครูปวีณา พิลึก ทั่วไป 5 ก.ย. 65
2 มุทิตาจิต เกษียณคุณครูปวีณา พิลึก ทั่วไป 5 ก.ย. 65
3 มุทิตาจิต เกษียณคุณครูปวีณา พิลึก ทั่วไป 5 ก.ย. 65
4 มุทิตาจิต เกษียณคุณครูปวีณา พิลึก ทั่วไป 5 ก.ย. 65
5 นักเรียนชั้น ป.4?- ป.6 มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา? ทั่วไป 31 ส.ค. 65
6 นักเรียนชั้น ป.4- ป.6 มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั่วไป 31 ส.ค. 65
7 นักเรียนชั้น ป.4?- ป.6 มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา? ทั่วไป 31 ส.ค. 65
8 นักเรียนชั้น ป.4?- ป.6 มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา? ทั่วไป 31 ส.ค. 65
9 นักเรียนชั้น ป.4?- ป.6 มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา? ทั่วไป 31 ส.ค. 65
10 ขอ?ขอบพระคุณ?ร้านดวงตาการแว่น? สาขาลาดยาว? จังหวัด?นครสวรรค์? ได้มอบทุนการศึกษา?แก่นักเรียน?โรงเรียน?วัดด่านช้าง ทั่วไป 27 ส.ค. 65
11 ขอ?ขอบพระคุณ?ร้านดวงตาการแว่น? สาขาลาดยาว? จังหวัด?นครสวรรค์? ได้มอบทุนการศึกษา?แก่นักเรียน?โรงเรียน?วัดด่านช้าง ทั่วไป 27 ส.ค. 65
12 นักเรียนชั้น อ.1-ป.3? มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ฟามแกะทหารช่าง ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ กองพลทหารราบที่ 4 และบึงบอระเพ็ด? จบด้วยการนำเด็กๆ? มาสนุกกับสวนน้ำหลากสีรีสอร์ท ทั่วไป 27 ส.ค. 65
13 นักเรียนชั้น อ.1-ป.3? มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ฟามแกะทหารช่าง ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ กองพลทหารราบที่ 4 และบึงบอระเพ็ด? จบด้วยการนำเด็กๆ? มาสนุกกับสวนน้ำหลากสีรีสอร์ท ทั่วไป 27 ส.ค. 65
14 นักเรียนชั้น อ.1-ป.3? มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ฟามแกะทหารช่าง ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ กองพลทหารราบที่ 4 และบึงบอระเพ็ด? จบด้วยการนำเด็กๆ? มาสนุกกับสวนน้ำหลากสีรีสอร์ท ทั่วไป 27 ส.ค. 65
15 ทัศนศึกษานอกสถานที่ฟามแกะทหารช่าง ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ กองพลทหารราบที่ 4 และบึงบอระเพ็ด? จบด้วยการนำเด็กๆ? มาสนุกกับสวนน้ำหลากสีรีสอร์ท ทั่วไป 25 ส.ค. 65
16 ทัศนศึกษานอกสถานที่ฟามแกะทหารช่าง ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ กองพลทหารราบที่ 4 และบึงบอระเพ็ด? จบด้วยการนำเด็กๆ? มาสนุกกับสวนน้ำหลากสีรีสอร์ท ทั่วไป 25 ส.ค. 65
17 ทัศนศึกษานอกสถานที่ฟามแกะทหารช่าง ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ กองพลทหารราบที่ 4 และบึงบอระเพ็ด? จบด้วยการนำเด็กๆ? มาสนุกกับสวนน้ำหลากสีรีสอร์ท ทั่วไป 25 ส.ค. 65
18 ทัศนศึกษานอกสถานที่ฟามแกะทหารช่าง ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ กองพลทหารราบที่ 4 และบึงบอระเพ็ด? จบด้วยการนำเด็กๆ? มาสนุกกับสวนน้ำหลากสีรีสอร์ท ทั่วไป 25 ส.ค. 65
19 ทัศนศึกษานอกสถานที่ฟามแกะทหารช่าง ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ กองพลทหารราบที่ 4 และบึงบอระเพ็ด? จบด้วยการนำเด็กๆ? มาสนุกกับสวนน้ำหลากสีรีสอร์ท? ทั่วไป 25 ส.ค. 65
20 ขอขอบพระคุณพระวิชัย ทองประสาน ที่ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดด่านช้าง ทั่วไป 5 ส.ค. 65
21 ขอขอบพระคุณพระวิชัย ทองประสาน ที่ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดด่านช้าง ทั่วไป 5 ส.ค. 65
22 พิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (ออนไลน์) ทั่วไป 5 ส.ค. 65
23 พิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (ออนไลน์) ทั่วไป 5 ส.ค. 65
24 พิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (ออนไลน์) ทั่วไป 5 ส.ค. 65
25 พิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย (ออนไลน์) ทั่วไป 5 ส.ค. 65