• โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

 • โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

 • โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

ดาวน์โหลด

รับสมัครครูอัตราจ้าง     ครั้ง วันที่
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563     ครั้ง วันที่
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดาวน์โหลด 2.18 MB 57 14 เม.ย. 64
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ดาวน์โหลด 2.24 MB 62 14 เม.ย. 64
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ดาวน์โหลด 2.29 MB 55 14 เม.ย. 64
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.83 MB 65 14 เม.ย. 64
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.84 MB 79 14 เม.ย. 64
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด 0.82 MB 77 14 เม.ย. 64
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด 0.70 MB 69 14 เม.ย. 64
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด 0.83 MB 62 14 เม.ย. 64
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด 0.84 MB 59 14 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564     ครั้ง วันที่
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564     ครั้ง วันที่