• โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

 • โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

 • โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนวัดด่านช้าง
หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนวัดด่านช้าง

โรงเรียนวัดด่านช้าง   ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2  โทรศัพท์ Tel.097-2473486
e-mail : danchang2022@gmail.com

อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 292 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 3 ชั่วโมง 37 นาที *
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 49.3 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ  43 นาที **
อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 19.5 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 22 นาที ***